کد خبر: 599
تاریخ انتشار: 11 خرداد 1393 - 10:38
شرکت تعاونی تولید روستایی هرمز آباد

شرکت تعاونی تولید روستایی هرمز آباد ( استان اصفهان ) در تاریخ 1376 با اقداد 220 نفر عضو و سرمایه اولیه 25160000 ریال به ثبت رسیده است ، سرمایه کنونی تعاونی 250650000 ریال می باشد. اراضی شرکت تحت پوشش گندم با متوسط عملکرد 6 تن (800-1200 هکتار) جو آبی با متوسط عملکرد 4 تن در هکتار (500) هکتار – سیب زمینی (1200-1000 هکتار) – حبوبات (1000 هکتار) – کلزا (30هکتار)-   سیب درختی (400 هکتار) - در محدوده اراضی تعاونی 186 حلقه چاه ، 11 رشته قنات و با میزان 3200 هکتار آبیاری بارانی و 300 هکتار آبیاری قطره ای و 200 استخر ذخیره آب قابل توجه است. اراضی تحت پوشش تعاونی تولید از طریق سیستم آبیاری بارانی در سطح 3200 هکتار و 300 هکتار آبیاری قطره ای و 200 استخر ذخیره آب قابل توجه است

secure image
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران می باشد.