کد خبر: 569
تاریخ انتشار: 7 خرداد 1393 - 12:55
کد: 569
شرکت تعاونی تولید روستایی هفتاد قله

شرکت تعاونی تولید روستایی هفتاد قله در سال 1379 با سرمایه 112/000/000 و با تعداد اعضاء 139 نفر و میزان اراضی 1082 هکتار به ثبت رسیده. سرمایه شرکت در حال حاضر 1/575/000/000  ریال می باشد. اراضی شرکت از طریق 120 حلقه چاه و 3 رشته قنات آبیاری می شود.

secure image
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران می باشد.