کد خبر: 287
تاریخ انتشار: 17 اسفند 1392 - 16:27
14 اسفند
انعقاد تفاهم نامه مشترک بین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت شهرک های کشاورزی
استفاده بهینه از منابع پایه، ظرفیت ها و توانمندی های موجود در شرکت های سهامی زراعی و شرکت های تعاونی تولید روستایی و همچنین ظرفیت های شرکت شهرک های کشاورزی در هدایت، راهبری، بهبود و توسعه زیر ساخت های شهرک های کشاورزی به عنوان اهداف انعقاد این تفاهم نامه عنوان شده است.

به گفته مدیر کل نظام بهره برداری موضوع این تفاهم نامه را مطالعه، طراحی و اجرای عملیات زیر ساخت ها و تکمیل زنجیره تولید برای ایجاد شهرک های کشاورزی در سطح 3000 هکتار در شرکت های سهامی زراعی و تعاونی تولید روستایی و همچنین مطالعه، طراحی و اجرای عملیات زیر ساخت ها و تکمیل زنجیره تولید در 22 مجتمع گلخانه ای موجود در شرکت های تولید به منظور بهبود و توسعه واحدهای گلخانه ای منتخب تشکیل می دهند.

حسین مهدی دوست افزود انعقاد این تفاهم نامه همچنین با عنایت به قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه سازی اراضی در حوزه عمل شرکت های تعاونی روستایی مصوب 1349 و قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی مصوب 1352 و در راستای اجرای بندهای (الف) و (ج) ماده 6 اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی مصوب 1/8/1391 در خصوص هدایت، راهبری و توسعه زیر ساخت ها و برنامه ریزی، مطالعه، طراحی و احداث شهرک های کشاورزی صورت می پذیرد.

این تفاهم نامه که در قالب اقدامات مشترک سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و شرکت های کشاورزی شکل گرفته در چهار ماده و دو تبصره تنظیم شده و از اعتبار زمانی سه ساله برخوردار می باشد.

گفتنی است به منظور بررسی و تصویب طرح های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه نیز کارگروهی مشترک فی مابین دو مجموعه تشکیل می گردد.

secure image
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران می باشد.