کد خبر: 2820
تاریخ انتشار: 23 تیر 1399 - 8:45
جلسه کارگروه ارزیابی و ارتقاء حاصلخیزی خاک در حوزه شرکتهای تعاونی تولید

جلسه کارگروه ارزیابی و ارتقاء حاصلخیزی خاک در حوزه شرکتهای تعاونی تولید با حضور آقایان مهندس ملازاده مشاور وزیر در امور ساماندهی کود و تغذیه گیاهی، مهندس عنایتی معاونت فنی و اجرایی سازمان، مهندس زارع مدیر کل دفتر نظامهای بهره برداری،  دکتر میرزاوند مدیر کل دفتر خاک وزارتخانه ، دکتر دواتگر از مرکز تحقیقات معاونت خاک و آب کشور و کارشناسان مرتبط در محل اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی ایران برگزار شد.
بحث در خصوص پیاده کردن الگوی کشت در حوزه تعاونی های تولید، تامین نهاده ها خصوصا کودهای شیمیایی بصورت متمرکز از طریق اتحادیه مرکزی ، مدیریت و پایداری خاک و ارتقاء حاصلخیزی خاک صورت گرفت.

 
secure image
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران می باشد.