کد خبر: 2787
تاریخ انتشار: 6 اسفند 1398 - 11:30
جلسه مدیر کل خاک وزارت جهاد کشاورزی با حضور مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری و مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید روستایی ایران

جلسه مدیر کل خاک وزارت جهاد کشاورزی با حضور مدیرکل دفتر نظامهای بهره برداری و مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید روستایی ایران در دفتر اتحادیه و بحث و مذاکره در خصوص تنظیم تفاهم نامه فی ما بین و اجرای طرحهایی از جمله تغذیه خاک،ساماندهی فروشگاههای کود،ساماندهی ازمایشکاهها، تجهیز و نوسازی اراضی در قالب دستورالعملهای مشارکت عمومی خصوصی، استفاده از ظرفیت دیم زارها و...از طریق اتحادیه مرکزی و تشکلهای تعاونی تولید کشور

secure image
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران می باشد.