کد خبر: 2741
تاریخ انتشار: 7 مهر 1398 - 8:28
معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد:
رشد ۴۴ درصدی شاخص های اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶

در اجرای ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ دستگاه های مشمول ارزیابی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به استناد مواد ۸۱ و ۸۲ و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در شاخص های اختصاصی و عمومی از رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۶ برخوردار شد.

به گزارش پات، دکتر شیرزاد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ضمن بیان این مطلب افزود: در رتبه بندی و امتیاز شاخص های اختصاصی و عمومی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۷ که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل ها انجام می پذیرد سازمان مرکزی تعاون روستایی در نتایج ارزیابی عملکردی شاخص های عمومی و رتبه بندی نسبت به سال ۱۳۹۶ در سال ۱۳۹۷ از ۴۶ درصد رشد برخوردار بوده است.

وی افزود: در ارزیابی شاخص های عمومی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از هزار امتیاز پیش بینی شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور ۴۶۸ امتیاز را به خود اختصاص داده که با اختلاف۱۴۷ امتیاز نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد قابل توجهی داشته است.

دکتر شیرزاد در خصوص نتایج ارزیابی عملکرد شاخص های اختصاصی و رتبه بندی سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با کسب امتیاز ۸۲۵ از مجموع هزار امتیاز پیش بینی شده، ۴۲ درصد نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد داشته است.

وی خاطر نشان کرد: در مجموع نتایج شاخص های اختصاصی و عمومی عملکرد سال ۱۳۹۷ سازمان مرکزی تعاون روستایی با اختصاص ۱۲۹۳ امتیاز نسبت به سال ۱۳۹۶ از ۴۴ درصد رشد برخوردار می باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده در سال ۱۳۹۸ سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در شاخص های اختصاصی و عمومی رشد بهتری را به خود اختصاص خواهد داد .

secure image
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران می باشد.