کد خبر: 2598
تاریخ انتشار: 11 آذر 1397 - 8:38
با حضور مدیران عامل اتحادیه های ملی ، جلسه بررسی نحوه مداخله هدفمند دربازار زعفران برگزار شد

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ، با عنایت به وظیفه مندی سازمان مرکزی تعاون روستایی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی که با هدایت وحمایت وزارت متبوع صورت می پذیرد ،جلسه بررسی وضعیت بازار زعفران با حضور مدیران اتحادیه های ملی شامل اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی وکشاورزی ایران ، اتحادیه سراسری باغداران ایران ، اتحادیه مرکزی تعاونی های تولید روستایی ایران و اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید استان خراسان رضوی در روز شنبه مورخ ۱۰/۹/۹۷ دردفتر معاون فنی وبازرگانی سازمان مرکزی برگزار گردید .

در این جلسه ابتدا گزارش دفتر بازرگانی محصولات کشاورزی سازمان مرکزی درخصوص تغییرات قیمت زعفران دربازارهای داخلی وخارجی ونوسان قیمت بوجودامده طی روزهای اخیر در بازارداخلی ارائه وسپس مدیران عامل اتحادیه های مذکور به بیان برنامه های اجرایی خود جهت ورود به بازار وخرید توافقی ویا حمایتی زعفران پرداختند .

در این نشست همچنین حاضرین با توجه به تجهیز منابع لازم جهت خرید و ورود اتحادیه های ملی به بورس زعفران ضمن تعیین تعداد مراکز خرید ومحل استقرار آنها ، انبارهای محل ذخیره سازی زعفران وشیوه حفاظت از آن ونیز تامین منابع مالی مورد بررسی وتصمیم گیری واقع ومقرر شد خرید حمایتی با هدف ارتقاء قیمت زعفران به شاخص منصفانه وایجاد تعادل نسبی دربازار صورت پذیرد .

secure image
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران می باشد.