کد خبر: 2575
تاریخ انتشار: 5 آبان 1397 - 12:30
با دستور وزیر جهاد کشاورزی و ابلاغ مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی آغاز شد؛
طرح ساماندهی و کارآمدسازی تعاونی‌های غیرفعال و زیان ده

دکتر حسین شیرزاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: طرح کارآمدسازی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های روستائی و کشاورزی زیانده و غیرفعال از جمله طرح‌هایی است که در برنامه ساماندهی ، سازماندهی و کارآمدسازی شبکه تعاونی‌های روستائی و کشاورزی به عنوان یکی از طرح‌های مهم و اساسی مورد توجه قرار گرفته و در جهت کارآمدسازی بویژه بهبود وضعیت مالی شرکت‌های زیانده و سر-به-سر و تعیین تکلیف و ساماندهی شرکت‌های غیرفعال به مرحله اجرا در می‌آید. رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی توضیح داد: در این طرح با توجه به شرایط ، مسائل و مشکلات منحصربفرد هر تعاونی ،روستا ، شهرستان و استان به صورت غیرمتمرکز و با اولویت دادن به اخذ نظر اعضاء ، ارکان و مدیران آن تعاونی به موضوع پرداخته و در همه استان‌های کشور و برای کلیه تعاونی‌های زیانده ، غیر فعال و سربه سر اجرا خواهد شد.


شیرزاد در تشریح اهداف کلی این طرح افزود : ساماندهی و تعیین تکلیف شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی ، کشاورزی و زنان شامل بررسی وضعیت موجود مالی و فعالیت‌های اقتصادی شبکه تعاونی‌ها از منظر زیانده بودن، غیر فعال بودن، سربه سر بودن ، آسیب شناسی و تعیین عوامل مؤثر در رکود این تعاونیها از نظر عوامل کمی و کیفی و نیز ارزیابی سهم هر یک ، مشخص نمودن ضعف‌ها ، قوتها ، تهدیدها ،فرصتها و آثار و تبعات ادامه روند موجود تعاونی، پیش بینی و ارائه راهکارهای اجرایی برای تحرک بخشیدن به تعاونی‌های غیر فعال و سودآور نمودن واحد‌های زیانده و سربه سر، تدوین برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت هدایتی ،حمایتی و نظارتی جهت تقویت و احیاء اینگونه تعاونی‌ها ،تهیه و تصویب برنامه عملیاتی در راستای کارآمدسازی هر تعاونی (به ترتیب تعاونی‌های در اولویت)، از مهمترین اهداف این طرح بوده و تحقق برنامه‌های مصوب به ترتیب اولویت تعاونی‌های زیانده ،غیر فعال و سربه سر خواهد بود.
وی در خصوص چگونگی انحلال شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی ، در صورت لزوم تأکید کرد: این امر براساس فصل بیستم قانون شرکت‌های تعاونی و فصل هفتم اساسنامه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی انجام خواهد شد که اشعار می‌دارد؛ "در مواردی که انحلال موضوعیت پیدا می‌کند باید ۱- شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی بنا به عللی از جمله کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور و یا به صلاح نباشد با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده ۲-توقف فعالیت شرکت بیش از یک سال بدون عذر موجه با نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی ۳-عدم رعایت قوانین و مقررات مربوطه پس از سه بار اخطار کتبی توسط سازمان تعاون شهرستان ذیربط ۴-اتمام برنامه‌ای که به موجب اساسنامه، شرکت برای انجام آن تاسیس شده است و تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده و اعمال ماده ۱۴۶ قانون شرکت‌های تعاونی لازم است بکار گرفته شود."
secure image
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور می باشد.