کد خبر: 2286
تاریخ انتشار: 21 خرداد 1396 - 10:48
حمید ملکی
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور


 

سوابق تحصیلی:

کارشناس کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

 

سوابق شغلی:

-        ناظر گندم شهرستان اراک از سال 84 تا 85

-        ناظر معین گندم شهرستان اراک از سال 85 تا 86

-        ناظر گندم نمونه شهرستان اراک سال 86

-        ناظر گندم نمونه استان مرکزی سال 86

-        مدیرعامل شرکت تعاونی تولید روستایی وحدت کارچان شهرستان اراک از سال 86 تاکنون

-        رئیس هیئت مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی استان مرکزی از سال 89 تاکنون

-        بازرس صندوق توسعه حمایت  از بخش کشاورزی استان مرکزی سال 91

-        مدیر عامل نمونه تعاونی های تولید روستایی استان مرکزی سال 91

-        بازرس اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور سال 92

-        نایب رئیس تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی از سال 92 تاکنون (ساخت پروژه 150 واحدی برای اعضای نظام مهندسی)

-        عضو اتاق فکر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اراک سال 93

-        عضو اتاق فکر سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی سال 93

-        عضو هیئت مدیره صندوق توسعه بخش کشاورزی استان مرکزی سال 93

-        عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی تعاونی تولید روستایی کشور سال 93

 

secure image
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور می باشد.