کد خبر: 2284
تاریخ انتشار: 21 خرداد 1396 - 10:46
بهنام عسکری
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور

بهنام عسکری

لیسانس ماشین های کشاورزی از دانشگاه ملی باهنر کرمان  

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

سوابق:

سرباز جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت 84 تا 85
مذیر عامل تعاونی تولیذ روستایی کوشک 85 تا 86
مذیر عامل تعاونی تولیذ روستایی کناره 86 تا 87
مذیر عامل اتحادیه تعاونی تولیذ شهرستان مرودشت از 87 تا 94
مذیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغذاران استان فارس  94 تا 95 

 

secure image
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور می باشد.