کد خبر: 2283
تاریخ انتشار: 21 خرداد 1396 - 10:43
محمدرضا نیک نژاد
بازرس اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور

 

سوابق تحصیلی:

-         فارغ التحصیل تکنولوژی تولیدات گیاهی از دانشگاه مازندران

-         فارغ التحصیل مهندسی تولیدات گیاهی از دانشگاه گیلان

-         فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی ازدانشگاه گیلان

 

سوابق شغلی:

-         کارشناس وصول مطالبات بانک کشاورزی آستانه اشرفیه درسال81

-         کارشناس ناظر خرید تضمینی برگ سبز چای سازمان تعاون روستائی استان گیلان ازسال81 تا84

-         کارشناس و ارزیاب صندوق بیمه محصولات کشاورزی بانک کشاورزی آستانه اشرفیه درسال82

-         مدرس آموزش کشاورزی شهرستان لاهیجان ازسال85 تا 89

-         رئیس هیئت مدیره و موسس شرکت ترویجی و فنی مهندسی مروجین سبز گیل  ازسال 85  تاکنون

-         مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستائی استان گیلان از سال85 تاکنون

-         عضو مجمع اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید کشور از سال85 تاکنون

-         عضو کمیسیون خرید توافقی محصولات کشاورزی استان گیلان ازسال 87 تاکنون

-         عضو هیئت مدیره مجمع عالی تشکلهای کشاورزی استان گیلان از سال89  تاکنون

-         بازرس شرکت فنی مهندسی دورکاوان زمین ( مجری سازمان منابع طبیعی، شهرستان لاهیجان) ازسال 90 تا هم اکنون

-         کارشناس خبره و نماینده سازمان تعاون روستائی استان درکمیسیون خریدتضمینی ارقام پرمحصول سازمان غله استان گیلان درسال91

-         عضوعلی البدل صندوق حمایت ازتوسعه یخش کشاورزی استان گیلان از سال91تاکنون

-         عضو کمیسیون ماده 17 شورای توانمندسازی شرکتهای تعاونی تولیدروستائی و سهامی زراعی استان گیلان از سال 92 تاکنون

-         بازرس اتحادیه شرکتهای تعاونی تولیدروستائی استان گیلان ازسال93

-         بازرس اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستائی کشور ازسال93

secure image
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور می باشد.