تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

Central Union of Rual Production Cooperative Companies of Iran

manufacturing; Supports, debugging

۰۲۱۸۸۸۵۲۸۷۰

youtube twitter facebook

News

Last News

🔶نشست صمیمی سید محمد موسوی مدیرعامل سازمان مرکزی با مدیر ، کارکنان و اعضای شبکه تعاون روستایی جنوب کرمان با حضور کاوه حسنی مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی تولید ایران ، صدرا علی اکبر خانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاون روستایی ایران و در محل اداره کل تعاون روستایی برگزار شد.

ادامه خبر

share: