تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

Central Union of Rual Production Cooperative Companies of Iran

manufacturing; Supports, debugging

۰۲۱۸۸۸۵۲۸۷۰

youtube twitter facebook

Central Union of Rural Production Cooperatives

تحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور در تاریخ  1382/06/01  با همت و تلاش تعدادی از اتحادیه های استانی بمنظور حمایت و خودگردانی تعاونی های تولید و متعاقباً افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و فراهم نمودن موجبات رشد مداوم اقتصادی ثبت و شروع به کار نمود.

چشم انداز :

اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور معتبرترین و کارآمدترین اتحادیه ملی در ایران با نقش مؤثر و فعال در بخش کشاورزی و توسعه روستایی کشور است که با بهره گیری از توان بالقوه و بالفعل شرکت های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها نقش بسزایی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می کند.

مأموریت :

      مشارکت در شکوفایی اقتصادی کشور.

      بستر سازی برای توسعه پایدار شرکت های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها در دستیابی به امنیت غذایی و توسعه روستایی.

اصول و ارزش ها :

         کسب رضای الهی ؛

         خدمت به کشاورزان عضو شرکت های تعاونی تولید روستایی ؛

         تلاش در جهت تعالی شرکت های تعاونی تولید روستایی واتحادیه های آنها ؛

         کلان نگری و فعالیت در سطح ملی ؛

         خودباوری ؛

         دانش محوری ؛

         ارتقای مستمر بهره وری ؛

         اعتماد سازی و مشارکت جویی ؛

         فرصت یابی و فرصت سازی ؛

         آینده نگری و آینده سازی ؛

         کارآفرینی مستمر.

اهداف :

  1. ایجاد ساختارهای نهادی پویا برای توانمند سازی شرکت های تعاونی تولید و اتحادیه ها در فرآیند توسعه پایدار کشاورزی ؛
  2. ارتقاء ظرفیت و توانمندیهای شرکت های تعاونی تولید و اتحادیه ها از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی ؛
  3. ایجاد ساز و کارهای بهبود مستمر افزایش تولید در تعاونی های تولید و دسترسی به فناوریهای پس از برداشت.

 وظایف :

  1. ایجاد ارتباط با مؤسسات جهانی تعاونی و استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه تعاونی های کشاورزی ؛
  2. ایجاد هماهنگی و همکاری بین اتحادیه های عضو ؛
  3. راهنمایی و آموزش اتحادیه های عضو در امور اداری- مدیریت سازمانی و آموزش های تخصصی کشاورزی ؛
  4. بازاریابی محصولات و فرآورده های تولید اتحادیه های عضو و زمینه سازی ایجاد بازارهای عرضه مستقیم محصولات تولیدی ؛
  5. ایجاد صندوق اعتباری جهت تهیه منابع مالی مورد نیاز اتحادیه های عضو .

 

رسول قدسینوجه ده استان اذربایجان شرقی تعاونی تولید روستای نوجه ده د
با سلام احترما به استحضار ممیرساند شرکت تعاونی تولید نزدیک 3000 هکتار زمین بایردارد نیاز به همکا ر یا مشارکت دارد در صورت امکان نظر دهید یا تبادل همدیگر باشیم

share: