زراعت و ترویج استویا

تالیف :ابراهیم آذرپورمحمدکریم معتمدحمیدرضا بزرگی به گزارش پایگاه مروج کشاورزی نوین- نخستین کتاب در مورد گیاه استویا (شیرین برگ یا برگ عسلی) در ایران توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان منتشر گردید.گیاه استویا از نباتات بومی کشور پاراگوئه است که دارای شیرین کننده های طبیعی عاری از کالری می باشد. این گیاه می تواند ارائه […]

ترویج کشاورزی، توسعه روستایی و چالش‌های امنیت غذایی

مولفان : ویلیام مکلاد ریورا و محمد کلیم عمرترجمه: مهندس نادر لیث و دکتر محمد چیذری پيشگفتار کتاب: اجلاس جهانی غذا درسال 1996 در رم برگزار شد. ادامه این اجلاس در سال 2002 و اهداف توسعه هزاره، همگی براهمیت امنیت غذایی تأکید کردند. تعهد برای ریشه کن کردن ناامنی غذایی نیازمند اقدامات متعددی است که […]