در راستای حمایت از کشاورزان وتولید کنندگان خرید توافقی محصول گوجه فرنگی از کشاورزان استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران، کاوه حسنی مدیرعامل اتحادیه در سفر خود به استان بوشهر از آغاز خرید توافقی محصول گوجه فرنگی از کشاورزان این استان با همکاری اتحادیه تعاونی تولید استان بوشهر خبر داد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید روستایی ایران با اعلام این خبر گفت: در راستای […]