ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقه‌مندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است. ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل گیری نظرات تعریف […]

اولین جلسه ستاد پشتیبانی و هماهنگی مراکز جهاد کشاورزی تشکیل شد

پیرو انتصاب اعضای ستاد ملی پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی توسط مقام عالی وزارت، اولین جلسه این ستاد با موضوع برنامه ریزی و هماهنگی در نحوه پیگیری امور پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و چگونگی تسریع در روند اجرایی دستورالعمل ابلاغی (ابلاغیه 33903/020 مورخ 11 بهمن ماه 94 وزیر محترم) روز دوشنبه هفدهم […]