مجمع عمومی – تهران 1400/10/27

    یاوران محترم شبکه بزرگ تعاونی تولید و مجموعه بزرگ کشاورزی با سلام و احترام به گواه، شما یاران و سروران بی بدیل اتحادیه های استانی ریشه های مستحکم درخت پرتناور کشاورزی کشور می باشید که تلاش ها، توانمندی ها و اقدامات موثرتان سهم به سزایی در بازدهی شاخه های پربار آن داشته است […]

تعاونی تولید روستایی نواب صفوی

 در تاریخ 1392/12/7   جلسه مشترک اعضای  هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور با تنی چند از اعضاء و مدیران  اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور در تعاونی تولید روستای نواب صفوی به همراه برخی از کشاورزان پیشرو در خصوص ارتباط بیش از پیش علم و تولید در بحث کشاورزی برگزار شد.

همایش اسفند ماه 1392

کارگاه آموزشی ارتقاء کیفیت بذر محصولات کشاورزی در شرکت های تعاونی تولید روستایی برگزار شد

سمینار 11/اردیبهشت/1393

دومین کارگاه آموزشی ارتقاء کیفیت بذر در شرکت های تعاونی تولید روستایی و شرکتهای سهامی زراعی در تاریخ 11/2/1393 در محل سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با همکاری دفتر نظام بهره برداری و اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور برگزار گردید. در این کارگاه مدیران و مسئولین سازمان مرکزی تعاون روستاییایران […]

بازار گوجه فرنگی جیرفت تنظیم شد

بازار رسانی محصولات کشاورزی از جمله مهمترین عوامل برای جلوگیری از زیان‌دهی کشاورزان و بر هم خوردن الگوی کشت در یک منطقه است. بنابراین اتحادیه مرکزی شرکت‌های تعاونی‌های تولید روستایی کشور با مشارکت در خرید توافقی گوجه فرنگی، بازار این محصول را در منطقه جیرفت تنظیم کرد.