تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

Central Union of Rual Production Cooperative Companies of Iran

تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

۰۲۱۸۸۸۵۲۸۷۰

youtube twitter facebook

تاریخ نوشته :

23 تیر 1400

سمینار 11/اردیبهشت/1393

دومین کارگاه آموزشی ارتقاء کیفیت بذر در شرکت های تعاونی تولید روستایی و شرکتهای سهامی زراعی در تاریخ 11/2/1393 در محل سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با همکاری دفتر نظام بهره برداری و اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی کشور برگزار گردید.

در این کارگاه مدیران و مسئولین سازمان مرکزی تعاون روستاییایران ، دکتر فیل روستون استاد دانشگاه لینکلن و دکتر تیم هاروی استاد دانشگاه مسی نیوزیلند ، جناب آقای دکتر دهقانشعار ، مدیران عامل اتحادیه های شرکتهای تعاونی تولید روستایی استانها، مسئولین نظام بهره برداری و مدیران عامل شرکتهای تعاونی تولید روستایی سایت های منتخب ارتقاء کیفیت بذرو توسعه تلفیقی دام و تغذیه حضور داشتند.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.