تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

Central Union of Rual Production Cooperative Companies of Iran

تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

۰۲۱۸۸۸۵۲۸۷۰

youtube twitter facebook

تاریخ نوشته :

16 تیر 1400

زراعت و ترویج استویا

تالیف :
ابراهیم آذرپور
محمدکریم معتمد
حمیدرضا بزرگی

به گزارش پایگاه مروج کشاورزی نوین- نخستین کتاب در مورد گیاه استویا (شیرین برگ یا برگ عسلی) در ایران توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان منتشر گردید.
گیاه استویا از نباتات بومی کشور پاراگوئه است که دارای شیرین کننده های طبیعی عاری از کالری می باشد. این گیاه می تواند ارائه دهنده راه حلی موثر در جهت برطرف نمودن مشکلات پیچیده مبتلایان به بیماری های دیابت و چاقی مفرط باشد. شیرین کننده های طبیعی موجود در این گیاه به طور متوسط 250 تا 300 برابر شیرین تر از شکر معمولی هستند. منابع انتشار یافته در خصوص ویژگی های گیاهشناسی، کیفی، توسعه کشت و زراعت گیاه استویا علی الخصوص در ایران بسیار ناچیز، کمیاب و کم دسترس می باشد و تا کنون در ایران کتابی در مورد این گیاه دارویی- صنعتی به چاپ نرسیده است. این کتاب نخستین کتاب در زمینه گیاهشناسی، کاشت، داشت، برداشت، شیمی، صنعت و فرآوری در ایران است و مطالب تمامی فصول این کتاب به گونه ای طراحی شده است که بتوان آن را به عنوان یک مبحث درسی در سرفصل دروس مختلفی همچون زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای، زراعت گیاهان صنعتی، مباحث نوین در کشاورزی و … تدریس نمود. این کتاب توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان به چاپ رسیده است.

فهرست


فصل1 – مقدمه ای بر وضعیت مصرف و صنعت قند و شکر در ایران و جهان
مضرات مصرف شکر در سلامتی انسان، گیاهان دارویی موثر در کاهش قند خون

فصل2 – تاریخچه زراعت استویا
فصل3 – پیامدهای زراعت و کاربرد استویا
فصل4 – شرح گیاه شناسی
الگوی رشد، تنوع مورفولوژیکی گیاه، سیستم ریشه ای، ساقه، برگ ، گل ، بذر، محتوای گلیکوزید شیرین در قسمت های مختلف استویا، شاخص های فیزیولوژیک گیاه استویا، تعاریف شاخص های فیزیولوژیکی، آنالیز رشد گیاه استویا، شاخص سطح برگ، وزن خشک کل گیاه، وزن خشک برگ ، سرعت رشد محصول ، دوام سطح برگ، نسبت سطح برگ، نسبت وزن برگ، سطح ویژه برگ، سرعت جذب خالص، سرعت رشد نسبی، محاسبه شاخص های فیزیولوژیکی رشد در گیاه استویا

فصل5 – قابلیت انطباق پذیری با محیط
پراکنش جغرافیایی، طول روز، دوره نوری (فتوپریود) ، درجه حرارت، نور

فصل6 – زراعت استویا
کلیات، جوانه زنی بذر، خزانه گیری و استقرار گیاه، تراکم کاشت، تکثیر رویشی، قلمه، رشد و ریشه زایی قلمه ها ، تاثیر روش تکثیر بر روی محتواي گلیکوزیدهاي شیرین، تاریخ کاشت، مدیریت عناصر غذایی ، عناصر غذایی کلان (پر مصرف) ، عناصر غذایی خرد (کم مصرف) ، ارتباط بین مواد غذایی و گلیکوزیدهای شیرین،کاربرد کودهای بیولوژیک (زیستی) ، جانداران مورد استفاده در ساخت کودهای زیستی، ریزوبیوم ها، ازتوباکتر، آزوسپریلوم، میکوریزا، جلبک آسکوفیلوم نودوسوم، ریز جانداران حل کننده فسفات،- باکتری های حل کننده فسفات،- قارچ های حل کننده فسفات، برهم کنش ریز جانداران حل کننده فسفات با سایر ریز جانداران، مکانیسم های انحلال فسفات، نتایج تحقیقات مختلف در مورد کاربرد کودهای زیستی در زراعت استویا، عملیات آبیاری، محاسبه کارايي مصرف آب در گیاه استویا ، محاسبه محتوای نسبی آب برگ در گیاه استویا، روش های آبیاری ، کاربرد پلیمرهای سوپر جاذب آب، نیازهای خاکی ، کاربرد کمپوست، کاربرد زئولیت، اهمیت محلول پاشی متانول در زراعت استویا، روش کاشت، برداشت و خشک کردن، تولید بذر، بهره وری محصول

فصل7 – علف های هرز مهم مزارع استویا
رقابت با علف های هرز و مدیریت آن ها، شناسایی علف های هرز مهم مزارع استویا، ابری، پنجه مرغی، پنیرک، پیچک صحرایی، پیر گیاه، تاتوره، تاج خروس، تاجریزی سیاه، ترتیزک جفتی، توق، شیر سگ، علف انگشتی، علف دکمه ای پهن برگ، علف سیب-زمینی، قاصدک، کاسنی، کاهوی برزیلی، کنف کوبایی، گاو چاق کن، گل گندم، گندیل

فصل8 – آفات مهم استویا
حشرات آفت، آفات مهم در زراعت استویا، شته ها مگس های سفید، شپشک های آرد آلود، کنه قرمز اروپایی، تریپس ها

فصل9 – بیماری های مهم استویا
شناسایی بیماری های مهم در زراعت استویا، پژمردگی ورتیسیلیومی، پوسیدگی طوقه و ریشه (کپک سفید) ، سفیدک پودری، لکه برگی آلترناريايي، لکه برگی سپتوریایی، کپک خاکستری، مرگ گیاهچه، لکه برگی باکتریایی، ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی، نماتد زخم ریشه، نماتد مولد گره ریشه

فصل10 – اصلاح نباتات در استویا
کلیات، روش های اصلاحی در استویا، اصلاح از طریق شناسایی، جمع آوری و حفاظت ژرم پلاسم، اصلاح از طریق انتخاب (گزینش) ، تولید گیاهان استویای RSIT – و RSIT -، تولید گیاه استویای RSIT ، اصلاح جمعیت، انتخاب دوره ای، اصلاح از طریق تولید رقم سنتتیک، رقم سنتتیک AC Black Bird، اصلاح از طریق جهش، اصلاح از طریق پلی پلوئیدی، اصلاح از طریق هتروزیس

فصل11 – کشت بافت در استویا
کلیات، مروری بر پژوهش های صورت گرفته در رابطه با کشت بافت استویا)

فصل12 – شیمی و کیفیت
فیتوشیمی ترکیبات شیرین و غیرشیرین استویا ربادیانا، دی ترپنوئیدها، انت- کائورن، لابدان ها، تری ترپنوئیدها واستروئیدها،فلاونوئیدها،ترکیباتروغن فرار (اسانس)، بیوسنتز ترکیبات شیرین، مروری اجمالی بر فیتوشیمی گونه-های متعلق به جنساستویا، اسانس و دیگر ترکیبات فرار، مشتقات استوفنون، بنزوفوران و کرومن، سزکوئی ترپنوئیدهای عامل دار شده، بیزابولان ها، لانجی پینان ها، ژرماکران ها، المان ها، اودسمان ها، ارموفیلان ها، گوايان ها، پزودوگوايان ها، سزکوئی ترپنوئیدهای متفرقه، دی ترپنوئیدها، دی ترپنوئیدهای خطی (غیرحلقوی) و دو حلقه ای، دی ترپنوئیدهای تتراسایکلیک (چهارحلقه ای)، تری ترپنوئیدها و استرول ها، فلاونوئیدها

فصل13 – صنعت و فرآوری
نقش بخش كشاورزي در توسعه اقتصادي، اهميت صنعت، نقش بخش صنعت در توسعه، روند صنعت در كشورهاي صنعتي، روند صنعت در ايران،ارزیابی عملکرد و اهداف بهره وری بخش کشاورزی در برنامه های توسعه، نتایج ارزیابی عملکرد بهره وری به برنامه های توسعه، نتایج پیش بینی بهره وری در برنامه پنجم توسعه صنعت و فرآوری استویا

فصل14 – ترویج
بهره وری، بهره وری در بخش کشاورزی، الزامات و مبانی تحولی ترویج در فرآیند توسعه کشاورزی پایدار در هزاره سوم، ترویج استویا و گیاهان دارویی،مهم ترين مزایای توسعه صنعت گياه دارويي- صنعتی استویا در ایران، مهم ترين مشكلات توسعه صنعت گياه دارويي- صنعتی استویا در ایران،عدم شناخت كافي مسئولين از قابليت هاي صنعت گياه دارویی استویا، عدم وجود برنامه ملی اجرایی در صنعت گیاه دارویی استویا، عدم تجويز داروهاي گياهي و محصولات تغذیه ای گیاهی به وسيله پزشكان به بيماران، سيستم توزيع نامناسب، ضعف در فناوري فرآوري گیاه استویا،
عدم وجود بانك ژن مختص گياه دارويي استویا، عدم وجود مکان های مشخص خرید برگ گیاه استویا، عدم وجود برند محصولات حاصل شده از گیاه دارویی استویا، کافی نبودن برنامه های ترویجی در صنعت گیاه دارویی استویا)

فصل15 – بررسی شاخص های انرژی در تولید استویا
مقدمه ای بر ضرورت توجه به مقوله انرژی در کشاورزی، واحدهای ارزیابی انرژی، تجزیه و تحلیل انرژی در کشاورزی، ارزیابی شاخص های انرژی در تولید گیاه استویا، ارزیابی شاخص های بیلان انرژی در تولید گیاه استویا، ارزیابی شاخص های اقتصادی در تولید گیاه استویا، تحلیل پوششی داده‌ها، مدل های روش تحلیل پوششی داده ها، استفاده از تخمین کارایی فنی در روش تحلیل پوششی داده‌ها

فصل16 – برخی از محصولات تولید شده با شیرین کننده استویا در ایران و جهان (به روایت تصویر)
محصولات تولید شده در جهان، محصولات تولید شده در ایران

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.