تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

Central Union of Rual Production Cooperative Companies of Iran

تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

۰۲۱۸۸۸۵۲۸۷۰

youtube twitter facebook

تاریخ نوشته :

13 آذر 1400

حضور گروه فنی و بازرگانی اتحادیه مرکزی شرکتهای تعاونی تولید روستایی ایران در استان گلستان به منظور بررسی زمینه های همکاری با اتحادیه تعاونی تولید استان گلستان در زمینه های فنی، بازرگانی، کشت قراردادی و مشارکت در اجرای طرح های آبی و خاکی

 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران، گروه فنی و بازرگانی اتحادیه ، به منظور بررسی زمینه های همکاری با اتحادیه تعاونی تولید استان گلستان در زمینه های فنی، بازرگانی، کشت قراردادی و مشارکت در اجرای طرح های آبی و خاکی در استان گلستان حضور یافتند. پیرو جلسات برگزار شده از جمله معاونت آب و خاک جهاد کشاورزی استان توافقات ذیل حاصل گردید:

کشت قراردادی پنبه در سطح ۵۰۰ هکتار  (در صورت تامین آب تا سطح ۱۰۰۰ هکتار افزایش خواهد یافت)

 – اجرای طرح های آب و خاکی در سطح ۳۰۰۰ هکتار به صورتEPC از طراحی،اجرا تا بهره برداری در محدوده شرکت تعاونی تولید روستایی سنگر سوار

اجرای ابنیه های فنی در استان

تجهیز و نوسازی ایستگاههای پمپاژ

بهره برداری و نگهداری از ایستگاههای پمپاژ

انجام تسطیح اراضی

لایروبی انهار و زهکش ها

با همکاری اتحادیه مرکزی و اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان گلستان.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.