تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

Central Union of Rual Production Cooperative Companies of Iran

تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

۰۲۱۸۸۸۵۲۸۷۰

youtube twitter facebook

تاریخ نوشته :

16 تیر 1400

ترویج کشاورزی، توسعه روستایی و چالش‌های امنیت غذایی

مولفان : ویلیام مکلاد ریورا و محمد کلیم عمر
ترجمه: مهندس نادر لیث و دکتر محمد چیذری


پيشگفتار کتاب:


اجلاس جهانی غذا درسال 1996 در رم برگزار شد. ادامه این اجلاس در سال 2002 و اهداف توسعه هزاره، همگی براهمیت امنیت غذایی تأکید کردند. تعهد برای ریشه کن کردن ناامنی غذایی نیازمند اقدامات متعددی است که شامل مؤسسات غیر دولتی و عمومی مختلفی می‌شود. هدف از این نوشتار تأکید برنقش مهم ترویج روستایی و کشاورزی در فرار از گرسنگی است. ترویج در اینجا به عنوان تلاش گسترده‌ای شناخته می‌شود که در جهت ارتباط توسعه روستایی با بخش‌های دیگر بوده وفقط یک سرویس انتقال فن آوری کشاورزی نیست.این کتاب، بر روندهای جهانی در جهت اصلاح سیستم‌های ترویج ملی اشاره دارد، با این دیدگاه که سیستم‌های ترویج سنتی باید تغییر یابند به طوریکه که موفق به برآوردن تقاضاهای جدید شوند، که این خود تضمین کننده امنیت غذایی و کاهش دهنده فقرروستایی است. حاصل تجزیه و تحلیل تحولات ترویج کشاورزی وتوسعه روستایی، ومسائل مربوط به امنیت مواد غذایی در قالب مجموعه‌ای از توصیه‌ها آورده می‌شود که کشورهای علاقمند به امنیت غذایی لازم است در طرح ریزی کلی امنیت خودشان لحاظ کنند.چالش امنیت غذایی، بسیاری از بخش‌ها از جمله ترویج کشاورزی را دربر می‌گیرد. با این وجود، تأمین امنیت غذایی نیازمند درک دوباره و تجدید نظر دراولویتهای خدمات ترویجی می‌باشد این کتاب به بررسی نگرش‌های جاری و عمده نوسازی کشاورزی و سیستم‌های ترویجی پرداخته و همچنین رابطه مباحث توسعه روستایی و رهایی از فقر و حمایت از نقش وسیع مؤثر ترویج را بررسی می‌کند. نقش منحصر به فردی که به وسیله بخش دولتی در ارتقاء توسعه روستائی در نظر گرفته می‌شود، از طریق ترویج و ارتباطات و نقشهای مشخص شده آن‌ها تحقق پیدا می‌کند.این کتاب توسط ویلیام مکلاد ریورا، به عنوان کارشناس فائو از دانشگاه مریلند و محمد کلیم عمر مأمور ارشد آموزش کشاورزی و ترویج تهیه شده‌است.


فهرست کتاب:


خلاصه اجرایی
مقدمه


1- بخش دولتی ترویج كشاورزی


1-1 استراتژی‌های متنوع
1-1-1 فشار‌ها برای تغییر:یك نقطه عطف بحرانی    
1-1-2 نگاهی به نوسانات گذشته    
جعبه1: كشاورزی قراردادی
1-1-3 ترویج به عنوان یک عملکرد
1-1- 4 استراتژی‌های مناسب ترویج کشاورزی
جدول 1 – اصلاحات ترویج کشاورزی بخش دولتی از دهه 1980
1-1-5 اجماع روی درس‌های آموخته شده
1-2 ترویج برای خانواده‌های فقیر روستایی جهت افزایش تولید ودرآمد نسل
1-2-1مسئله فقر
1-2-2 برنامه ویژه فائو برای امنیت غذایی
1-2-3 افزایش امنیت غذایی و تولید درآمد
1-2-4 برنامه توسعه و انتظارات ﺁینده2- توسعه روستایی


2-1راههای مختلف برون رفت از فقر
2-1-1 راههای برون رفت از فقر
2-1-2 استراتژی‌های مجزا برای كاهش فقر و امنیت غذایی
جدول 2: رابطه بین کشاورزی و میکرو سازمان    
2- 2 ترویج کشاورزی و ترویج روستایی
2-2-1 افتراق بین ترویج كشاورزی و ترویج روستایی
2-2-2 ارتباطات برای توسعه روستایی
2-2-3 ابهامات بین ترویج روستایی و کشاورزی3-امنیت غذایی

    
3-1 امنیت غذایی از خدمات دولت
3-1-1 اولین وظیفه دولت
3-1-2 علت نا امنی غذایی مردمان فقیر
3-2 امنیت غذایی یك خواسته اجتماعی و اقتصادی
3-2-1 سرمایه‌گذاری در ترویج
3-2-2 سرمایه‌گذاری ترویج برای زنان در بخش کشاورزی
3-2-3 مشاهدات در این زمینه   


4- نتیجه گیری‌ها و پیشنهاد ها


4-1 نتیجه گیریها
4-1-1 نگاهی نو از ترویج کشاورزی
4-1-2 نگاهی نو در جهت توسعه روستایی
4-1-3 نگاهی نو درجهت امنیت غذایی
4-1-4 نگاهی نو از نقش بخش دولتی
4-2 پیشنهادها
جعبه 2: مشاركت كنندگان: طبقه بندی خاص و مخصوص كشاورزان    
جعبه 3: غیر متمرکز سازی
جعبه 4: ابتکار‌های جهانی برای ترویج امنیت غذایی    
جعبه5: کارگاه ملّی برای گزینش اصلاحات سازمانی
جعبه 6: خدمات ارتباطی
سیاست    
    


5- تفسیر نهایی

پیوست1: انتخاب كردن فهرستی از رهیافت‌های ترویج (Alex et al, 2001)
پیوست 2: یك نمونه مدیریت استراتژیكی


6- یادداشت‌های نهایی
References

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.