تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

Central Union of Rual Production Cooperative Companies of Iran

تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

۰۲۱۸۸۸۵۲۸۷۰

youtube twitter facebook

تاریخ نوشته :

16 تیر 1400

اولین جلسه ستاد پشتیبانی و هماهنگی مراکز جهاد کشاورزی تشکیل شد

پیرو انتصاب اعضای ستاد ملی پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی توسط مقام عالی وزارت، اولین جلسه این ستاد با موضوع برنامه ریزی و هماهنگی در نحوه پیگیری امور پشتیبانی و ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و چگونگی تسریع در روند اجرایی دستورالعمل ابلاغی (ابلاغیه 33903/020 مورخ 11 بهمن ماه 94 وزیر محترم) روز دوشنبه هفدهم خرداد سال جاری در سالن جلسات معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد.

در این جلسه که با حضور مهندس جوادی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و دکتر زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سایر اعضای ستاد ملی: مهندس فتاح الجنان، دکتر خاوازی، مهندس حیدرپور، مهندس مهری، مهندس ورداسبی، مهندس درجانی و مهندس قاسمی تشکیل شد، مسائل کلان مربوط به ارتقاء ساختار مراکز جهاد کشاورزی از نظر سخت افزاری و نرم افزاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه ضمن بررسی و تاکید بر ایجاد زمینه های تسریع در اجرای بندهای ده گانه دستور العمل ابلاغی وزیر محترم و هم چنین لزوم ساماندهی و آمایش زیر ساختها، پیگیری بودجه، اعتبارات ملی، استانی، توانمند سازی و ایجاد انگیزه در پرسنل شاغل در مراکز جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد پس از تشکیل کار گروههای تخصصی در جلسات آتی تصویب و ابلاغ گردد.

اشتراک گذاری :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.