تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

Central Union of Rual Production Cooperative Companies of Iran

تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

۰۲۱۸۸۸۵۲۸۷۰

youtube twitter facebook

اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور

اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور

تحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور در تاریخ  1382/06/01  با همت و تلاش تعدادی از اتحادیه های استانی بمنظور حمایت و خودگردانی تعاونی های تولید و متعاقباً افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و فراهم نمودن موجبات رشد مداوم اقتصادی ثبت و شروع به کار نمود.

چشم انداز :

اتحادیه مرکزی شرکت های تعاونی تولید روستایی کشور معتبرترین و کارآمدترین اتحادیه ملی در ایران با نقش مؤثر و فعال در بخش کشاورزی و توسعه روستایی کشور است که با بهره گیری از توان بالقوه و بالفعل شرکت های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها نقش بسزایی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می کند.

مأموریت :

      مشارکت در شکوفایی اقتصادی کشور.

      بستر سازی برای توسعه پایدار شرکت های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها در دستیابی به امنیت غذایی و توسعه روستایی.

اصول و ارزش ها :

         کسب رضای الهی ؛

         خدمت به کشاورزان عضو شرکت های تعاونی تولید روستایی ؛

         تلاش در جهت تعالی شرکت های تعاونی تولید روستایی واتحادیه های آنها ؛

         کلان نگری و فعالیت در سطح ملی ؛

         خودباوری ؛

         دانش محوری ؛

         ارتقای مستمر بهره وری ؛

         اعتماد سازی و مشارکت جویی ؛

         فرصت یابی و فرصت سازی ؛

         آینده نگری و آینده سازی ؛

         کارآفرینی مستمر.

اهداف :

  1. ایجاد ساختارهای نهادی پویا برای توانمند سازی شرکت های تعاونی تولید و اتحادیه ها در فرآیند توسعه پایدار کشاورزی ؛
  2. ارتقاء ظرفیت و توانمندیهای شرکت های تعاونی تولید و اتحادیه ها از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی ؛
  3. ایجاد ساز و کارهای بهبود مستمر افزایش تولید در تعاونی های تولید و دسترسی به فناوریهای پس از برداشت.

 وظایف :

  1. ایجاد ارتباط با مؤسسات جهانی تعاونی و استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه تعاونی های کشاورزی ؛
  2. ایجاد هماهنگی و همکاری بین اتحادیه های عضو ؛
  3. راهنمایی و آموزش اتحادیه های عضو در امور اداری- مدیریت سازمانی و آموزش های تخصصی کشاورزی ؛
  4. بازاریابی محصولات و فرآورده های تولید اتحادیه های عضو و زمینه سازی ایجاد بازارهای عرضه مستقیم محصولات تولیدی ؛
  5. ایجاد صندوق اعتباری جهت تهیه منابع مالی مورد نیاز اتحادیه های عضو .

 

رسول قدسینوجه ده استان اذربایجان شرقی تعاونی تولید روستای نوجه ده د
با سلام احترما به استحضار ممیرساند شرکت تعاونی تولید نزدیک 3000 هکتار زمین بایردارد نیاز به همکا ر یا مشارکت دارد در صورت امکان نظر دهید یا تبادل همدیگر باشیم

اشتراک گذاری :